Rạch Vẹm – Phú Quốc – Biển-Người hữu tình

Cuộc sống là chuỗi những sự việc nhỏ vui vẻ, hạnh phúc liên kết với nhau để tạo thành. Đây là mặt tích cực của sự việc, nhưng nó lại giúp ta thấy nhẹ nhàng và cuộc sống sẽ đầy niềm vui hơn. Tính ra có sự quyền hoặc bản thân nhiều quá. Haha. Mà […]

Tiên Sơn Đỉnh – Đi để trữ kỷ niệm

ĐI theo nghĩa đen là hành động giúp cho ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác với tốc độ vừa phải. ĐI còn phụ thuộc vào từng đặc tính của mỗi loài mà mục đích sẽ khác nhau. Đối với những loài động vật, ĐI để giúp cho hoạt động cơ thể của […]